Kung fu přísloví

„Ten, kdo chce stavět dům, se nejprve musí starat o pevné základy.“

„Jeden den cvičit – získat jeden den kung fu, jeden den necvičit – ztratit deset dní kung fu.“

„Lepší je naučit se jednu techniku a procvičit ji desetkrát, než se naučit deset technik a každou procvičit jen jednou.“

„Není důležité zvítězit, důležité je neprohrát.“

„Pokud se ti některá technika nelíbí, tak ji nepoužívej, ale nejdřív se ji perfektně nauč.“

„Co druzí dělají na první pokus, udělej na stý, co druzí udělají na desátý pokus, udělej na tisící. Kdo se takto chová, stane se moudrým, i kdyby byl hlupák, stane se silným, i kdyby byl slaboch.“

„Tři roky – malý úspěch, deset let – velký úspěch.“

„I ta nejvyšší hora se bojí pomalého člověka.“

„Nesnaž se být kamenem, když jsi řekou.“

„Vyhýbej se svému nepříteli, můžeš-li se mu vyhnout, nemůžeš-li se mu vyhnout, chovej se k němu tak, aby se on vyhnul tobě.“

„Kdo vidí křivdu a nezabrání jí, sám je vinen.“

„Kung fu používej pouze jako prostředek sebeobrany nebo k ochraně slabšího.“

„Kung fu je hluboké jako oceán a jeden život příliš krátký na jeho ovládnutí.“