Sestavy ve dvojici

  • Fu hok deui chaak – sestava tygra a jeřába ve dvojici
  • Gung ji deui chaak – sestava krocení tygra ve dvojici
  • Seong tao kuan deui chaak – dvouruční tyč ve dvojici
  • Hang che pang deui chaak – opičí tyč ve dvojici
  • Cheong tan do deui chaak – kopí versus šavle
  • Nam seong do cheong deui chaak  dvojitý meč versus kopí
  • Tan tao kuan deui chaak – jednoruční tyč ve dvojici
  • Kwan do tai kuan deui chaak – šavle generála Kwana versus dlouhá tyč
  • Seong pei sau cheong deui chaak – dvojité motýlí nože versus kopí